ภาพบรรยากาศรอบนำเสนอผลงาน NSC 2020 ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)เข้าร่วมการแข่งขัน NSC 2020 ครั้งที่ 22 (National Software Contest 2020 : NSC2020) รอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคตะวันตก ณ ห้องจัดแสดงผลงานใต้อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (ร.วท.) กิจกรรมภายในงานเป็นเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีเยาวชนที่มีศักยภาพความสามารถและมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการเขียนโปรแกรม ชมผลงานซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จากสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายในพื้นที่ 9 จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

0 Shares: