ติอต่อ

โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร 034-352360,034-281105 ต่อ 3600 ต่อ 7327

แฟกซ์ 034-352842

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.