ภาพกิจกรรม IT
2560 - โครงการ Arts & Science Day & Night 19ก.ค.25602560 » โครงการ Arts & Science Day & Night 19ก.ค.2560 (56)
2560 - โครงการพบผู้ปกครอง 14ก.ค.25602560 » โครงการพบผู้ปกครอง 14ก.ค.2560 (21)
2560 - กิจกรรมการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “I am Arts & Science Video Clip Contest 2017”2560 » กิจกรรมการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “I am Arts & Science Video Clip Contest 2017” (8)
2559 - โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 25562559 » โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 (30)
2559 - สัมภาษณ์แอดมิชชั่น14มิ.ย.25592559 » สัมภาษณ์แอดมิชชั่น14มิ.ย.2559 (29)
2559 - สัมภาษณ์รับตรง 11มิ.ย.25592559 » สัมภาษณ์รับตรง 11มิ.ย.2559 (78)
2559 - AUCC 27-29เมษายน25592559 » AUCC 27-29เมษายน2559 (45)
2559 - สหกิจศึกษาดีเด่น25592559 » สหกิจศึกษาดีเด่น2559 (13)
2559 - โครงการค่ายTURN IT ON #102559 » โครงการค่ายTURN IT ON #10 (140)
2558 - ทำบุญตึก 27ก.พ.25592558 » ทำบุญตึก 27ก.พ.2559 (60)
2558 - ENIAC122558 » ENIAC12 (52)
2558 - โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 2558 » โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่คะเมย  (134)
2558 - ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี42558 » ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี4 (84)
2558 - IT spotsday 22 พ.ย.25582558 » IT spotsday 22 พ.ย.2558 (153)
2558 - ศึกษาดูงานปี 4 9 พฤศจิกายน 25582558 » ศึกษาดูงานปี 4 9 พฤศจิกายน 2558 (122)
2558 - ซ้อมรับปริญญา 11 ต.ค. 582558 » ซ้อมรับปริญญา 11 ต.ค. 58 (146)
2558 - ซ้อมรับปริญญา4 ต.ค. 582558 » ซ้อมรับปริญญา4 ต.ค. 58 (112)
2558 - ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10 กันยายน 20152558 » ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10 กันยายน 2015 (108)
2558 - Turn IT ON #9 (5-6กันยายน 2015)2558 » Turn IT ON #9 (5-6กันยายน 2015) (137)
2558 - โครงการรับน้องเข้าบ้าน 30ส.ค.25582558 » โครงการรับน้องเข้าบ้าน 30ส.ค.2558 (170)
2558 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 14สิงหาคม 25582558 » ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 14สิงหาคม 2558 (75)
2558 - โครงการพบผู้ปกครอง 5 ส.ค.25582558 » โครงการพบผู้ปกครอง 5 ส.ค.2558 (33)
2558 - สัมภาษณ์รับตรง(รอบที่2) 17 มิ.ย.25582558 » สัมภาษณ์รับตรง(รอบที่2) 17 มิ.ย.2558 (70)
2558 - สัมภาษณ์แอดมิสชั่น 15 มิ.ย. 25582558 » สัมภาษณ์แอดมิสชั่น 15 มิ.ย. 2558 (38)
2558 - โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 25-26เม.ย.25582558 » โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 25-26เม.ย.2558 (54)
2558 - สัมภาษณ์รับตรง(รอบที่1) 6 มิ.ย.25582558 » สัมภาษณ์รับตรง(รอบที่1) 6 มิ.ย.2558 (56)
2558 - ผู้ที่ได้รับรางวัลAUCC2558 » ผู้ที่ได้รับรางวัลAUCC (14)
2558 - AUCC 29-30เม.ย.25582558 » AUCC 29-30เม.ย.2558 (72)
2558 - ทำบุญตึก 18เม.ย.25582558 » ทำบุญตึก 18เม.ย.2558 (78)
2558 - ENIAC11 8ก.พ582558 » ENIAC11 8ก.พ58 (37)
2558 - Bye' Nior IT 18เม.ย.582558 » Bye' Nior IT 18เม.ย.58 (28)
2558 - ดูงานเด็กปีสามพัทยา27-29มี.ค.582558 » ดูงานเด็กปีสามพัทยา27-29มี.ค.58 (64)
2557 - ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 15-17พฤ.ย.572557 » ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 15-17พฤ.ย.57 (22)
2557 - ซ้อมรับปริญญา20-21ก.ย.572557 » ซ้อมรับปริญญา20-21ก.ย.57 (22)
2557 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3ส.ค.572557 » ปฐมนิเทศนิสิตใหม่3ส.ค.57 (76)
2557 - IT spotsday 9 พ.ย. 572557 » IT spotsday 9 พ.ย. 57 (37)
2557 - Turn IT ON #8 6-7 ก.ย.572557 » Turn IT ON #8 6-7 ก.ย.57 (48)
2557 - พิธีไหว้ครู21ส.ค.572557 » พิธีไหว้ครู21ส.ค.57 (29)
2557 - รับน้องเข้าบ้าน 10ส.ค.572557 » รับน้องเข้าบ้าน 10ส.ค.57 (27)
2557 - สัมภาษณ์รับตรง รอบสอง2557 » สัมภาษณ์รับตรง รอบสอง (21)
2557 - สัมภาษณ์รับตรง รอบแลก2557 » สัมภาษณ์รับตรง รอบแลก (19)
2557 - ทำบุญตึก2557 » ทำบุญตึก (23)
2557 - IT spotsday2557 » IT spotsday (88)
2557 - ENIAC 102557 » ENIAC 10 (38)
2557 - อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การสร้าง Web เบื่องต้น 2557 » อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร การสร้าง Web เบื่องต้น  (9)
2557 - Bye' Nior IT 2557 » Bye' Nior IT  (31)
2557 - ศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่2557 » ศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่ (36)
 
Powered by Phoca Gallery

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.