เจ้าหน้าที่

 


ชื่อ น.ส.พรพรรณ เล้าสมบูรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ห้องทำงาน SC11-101
ติดต่อ 7327
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ น.ส.ทิพย์วารี พึ่งนุสนธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน SC11-101
ติดต่อ 7329
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ น.ส.จุฑามาศ  ฐิติสโรช
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน SC11-101
ติดต่อ 7329
E-mail

ชื่อ นาย รัชภัฏ  ช่วงรังษี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน SC11-101
ติดต่อ 7327
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ น.ส.จินดาหรา ซิ่วเกษร
ตำแหน่ง แม่บ้าน
ห้องทำงาน SC11-101
ติดต่อ -
E-mail -

ชื่อ น.ส.นุสรา ปู่น้อย
ตำแหน่ง แม่บ้าน
ห้องทำงาน SC11-101
ติดต่อ -
E-mail -

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.