คณาจารย์

 

ชื่อ นางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ห้องทำงาน SC9-313
ติดต่อ โทร. 7322
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชื่อ น.ส.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์
ห้องทำงาน SC9-302
ติดต่อ โทร. 7309
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชื่อ นายทนุวงค์ จักษุพา
ตำแหน่ง อาจารย์ ดอกเตอร์
ห้องทำงาน SC9-308
ติดต่อ โทร. 7316
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชื่อ น.ส.ปัญญาพร ปรางจโรจน์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดอกเตอร์
ห้องทำงาน SC9-308
ติดต่อ โทร.7305
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ชื่อ นางสาวกนิษฐา ตั้งไทยขวัญ
ตำแหน่ง อาจารย์
ห้องทำงาน SC9
ติดต่อ โทร.7322
E-mail
ชื่อ นายสุริยะ พินิจการ
ตำแหน่ง อาจารย์
ห้องทำงาน SC9
ติดต่อ โทร.7326
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนชื่อ นายสุรเดช อินทกรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดอกเตอร์
ห้องทำงาน SC9
ติดต่อ โทร.
E-mail

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.