ผลงานในการแข่งขัน NSC 2020 ครั้งที่ 22 (National Software Contest 2020 : NSC2020)

 

1. นายรัฐศาสตร์ เฮงประเสริฐ

ผลงาน : โครงการ การรู้จำลายมือเขียน – BEST2020โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก

2. น.ส.เกวลี นาราสุนทรกุล

ผลงาน : อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งสำหรับการตรวจจับหมวกกันน็อคโดยการเรียนรู้เชิงลึก

3. นายเดชอุดม นิมิตรนิวัฒน์

ผลงาน : การคัดแยกสายพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก

4. นายวรวัฒน์ พงษ์สกุล

ผลงาน : เว็บบริการถามตอบวิกิพีเดียภาษาไทยโดยการเรียนรู้เชิงลึกแบบแอลเอสทีเอ็ม

5. น.ส.ชัญญานุช ศรีหาญ

ผลงาน : ระบบป้องกันการบุกรุกอัจฉริยะ โดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันแบบเชิงลึก