Read More

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์การทำงานสำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปี 3 หรือ 4 สาขาด้านเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
Read More

รับสมัคร TCAS’66 รอบที่ 1 (Portfolio)

โครงการรับเข้าด้วยระบบ (Portfolio) https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2565 รับสมัคร นิสิตใหม่หลักสูตร วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ เปิดรับ 50 คน กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า…
Read More

ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงาน และตำแหน่งงาน ประจำเดือนกันยายน 2565

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัดประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงาน และตำแหน่งงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบ นักศึกษาจบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.Poster ประชาสัมพันธ์โครงการ CP ALL Internship Program 2.โครงการตำแหน่งงาน CP…