Read More

✨ go Tech Talk x RetailTech Hackathon 2023 ✨

หัวข้อบรรยาย : RetailTech ทางรอดของการทำธุรกิจ (Rethink-Reshaping-Restart) และเทคนิคปั้นธุรกิจ startup ให้เติบโต พร้อมช่องทางการหานักลงทุน วัน – เวลาในการจัดงาน : วันที่ 30 กันยายน 2023 เวลา…
Read More

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 4

ประชาสัมพันธ์ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 4 กำหนดการ วันที่ 16 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีรุ่นพี่ศิทย์เก่ามาร่วมพูดคุยให้ความรูปแก่นิสิตปี…
Read More

รับสมัคร TCAS’66 รอบที่ 4 (Direct Admission)

โครงการรับเข้าด้วยระบบ ( Direct Admission ) https://admission.kps.ku.ac.th/kpsadm ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 รับสมัคร นิสิตใหม่หลักสูตร วท.บ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการคัดเลือก…